Extra anpassning eller särskilt stöd?

Ett av de många nedslagen Skolinspektionen gjorde på min skolas organisation var bristen på korrekt utformade åtgärdsprogram, ja i den mån de överhuvudtaget var upprättade alls.

När jag började som rektor i januari kunde jag ana hur det var ställt. Skolan hade, och har fortfarande, en fantastisk specialpedagog som tillträdde ett halvår före mig och hon hade också insett de stora bristerna och redan påbörjat ett gigantiskt revideringsarbete. Ni vet väl vad man säger om specialpedagogers funktion? – De är rektorernas bättre jag och bästa samarbetspartner. När det fungerar som det ska.

Idag, 10 månader efter start, har min specialpedagog och jag varit i Göteborg på Skolverkets utbildning om stödinsatser i skolan och vi lämnade konferensen med vetskapen och tryggheten att vi vet vad vi gör, vi har fattat innebörden av de allmänna råden och vi är sannerligen på banan.

Det har kostat många timmar, en räcka av helger, möten och ett jävlaranamma av Guds nåde att ha nått hit. Vi är inte klara eller fullärda men vi har gått från helt noll och kaos, genom alla skollagens nivåer, nått fram till en högre och bättre nivå av att tillsammans med skolans pedagoger sy ihop och driva fungerande och rättssäkra åtgärdsprogram. Vi har förstått vitsen av, och därtill implementerat, en ny syn på samverkan med hemmen när det gäller extra anpassningar och även särskilt stöd. Det går inte i racerfart, det går oerhört sakta men det är metodiskt och vi tar steg framåt i rätt riktning.

”Bestämmelserna om ledning och stimulans innebär att skolan har ett kompensatoriskt uppdrag. Utbildningen ska ta hänsyn till alla elevers olika behov, där en strävan ska vara att uppväga skillnader i deras förutsättningar. Det innebär att organisera verksamheten på individ-, grupp- och skolnivå så att eleverna får förutsättningar att utvecklas så långt som möjligt enligt utbildningens mål”
Amen.
Vi klarar det.
Amen till det också.

Citatet hämtat ur Skolverkets allmänna råd Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram sid 10

One thought on “Extra anpassning eller särskilt stöd?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s