Skola på vetenskaplig grund – vad är det?

Det här är ju klokt!
Läs!

Fröken Ann

Vi vet att skolan, som den fungerar i dag, inte fungerar. Det är tydligt i internationella mätningar, där Sverige dalat på ett utmärkande sätt under många år. Och oavsett vad du tycker om PISA så tror jag att vi kan vara överens om en sak; skolan är i behov av både utveckling och uppryckning.

I den senaste omarbetningen av skolans styrdokument lyfts vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet fram, som fundamentet till skolans utveckling. Detta har skapat ett väldigt eko i skoldebatten, där forskning och vetenskaplig grund närmast blivit en term vi kan slänga runt med ett slagträ, så fort vi inte håller med om något. Och precis som alla uttryck och begrepp som används som slagträ i debatter har detta tappat sin mening. En skola på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet har blivit en floskel. Alla använder sig av uttrycket men så gott som ingen förklarar vad de menar med…

View original post 975 fler ord

Att vara två

De år som jag arbetade som lärare hade jag förmånen att under ett par år få arbeta  i kompanjonlärarskap med Nina Hoff som idag skriver på skola.365

Arbetslag i all ära, det är verkligt bra och viktigt men ur ett personligt perspektiv måste jag ändå säga att det finns ingen länk i skolans kedja som är så berikande som ett kompanjonlärarskap.

Bra formulerat om arbetslagens introducerande, jag minns det som igår även om det var på annan skola än Ninas. Gubbarna som surade, jag tänker att det är samma stereotyp som surar idag fast för allt annat de tycker är hittepå.

Hörni, läs och le.

och Nina, tack! -Åren med dig är mina hittills bästa i yrket❤️

Source: Att vara två